Om HA Pro

Oversigt over HA Pro

1. SEMESTER 2. SEMESTER 3. SEMESTER 4. SEMESTER 5. SEMESTER 6. SEMESTER
Grundlæggende projektledelse
(7,5 ECTS)
Regnskab
(7,5 ECTS)
Økonomistyring og projekter
(7,5 ECTS)
Afsætningsøkonomi
(7,5 ECTS)
Valgfag 1 (7,5 ECTS) Videnskabsteori og metode
(7,5 ECTS)
Ledelse af teams og processer
(7,5 ECTS)
Beslutning, risiko og usikkerhed
(7,5 ECTS)
Finansiering
(7,5 ECTS)
Managing Innovation Projects
(7,5 ECTS)
Valgfag 2 (7,5 ECTS) Projektsamfundet
(7,5 ECTS)
Organisationsteori
(7,5 ECTS)
Metode,
projektstyrings-værktøjer og tværfagligt 1. års projekt
(7,5 ECTS)
Globale projekter og interkulturelt samarbejde
(7,5 ECTS)
Netværk og projektledelse
(7,5 ECTS)
Valgfag 3 (7,5 ECTS) Bachelorprojekt (15 ECTS)
Mikroøkonomi
(7,5 ECTS)
Statistik
(7,5 ECTS)
Projekt-porteføljestyring
(7,5 ECTS)
Entrepreneurship projekt – Tværfagligt 2. årsprojekt
(7,5 ECTS)
Valgfag 4 (7,5 ECTS)

Se mere om uddannelsen og læs om de forskellige fag her.